Sol·licitud de contacte amb anunciant
  
Refresca imatge

En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara en endavant, la “LOPD”), posem en el seu coneixement que La Fundació Cecot Innovació disposa d’un fitxer inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades que conté les dades personals de les persones interessades en cedir la seva empresa i d’aquelles altres interessades en reemprendre una empresa d’un altre (d’ara en endavant, els “Usuaris”) a través del Centre de Reempresa de Catalunya, en el que inclourem totes les dades que se’ns ha facilitat en el present formulari. La finalitat del tractament de les dades és el de la gestió, promoció o publicitat, participació i justificació de les activitat desenvolupades pel Centre de Reempresa de Catalunya i altres institucions col·laboradores, per tal de que s’intermediï en el seu favor amb l’objectiu de posar-lo en contacte amb altres usuaris que puguin estar interessats, segons el cas, en la transmissió o l’adquisició d’una empresa. D’acord amb l’article 11.1 de la LOPD, vostè presta el seu consentiment per tal de que les dades personals introduïdes en aquest formulari siguin comunicades a la Caixabank S.A., per a l’estudi de la seva sol·licitud de finançament. El responsable del fitxer és La Fundació Cecot Innovació amb NIF G-61097994 i domicili a Terrassa (08221), carrer Sant Pau, 6, davant de la que podrà exercitar en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de conformitat amb la legislació aplicable