Reempendre: EMPRESA DE MISSATGERIA I TRANSPORT

Núm. Projecte: PR03544

Perfil del reemprenedor

Població de residència
Vilassar De Dalt
Edat:
59
Formació:
Educació secundària superior
Experiència professional i competències:

Característiques de l'empresa desitjada

Descripció de l'empresa cercada:
Empresa de missatgeria i transport directe i immediat cerca empreses del sector. Ofereixen dos tipus de serveis:
1. Recollida ara i entrega ara.
2. Posen a disposició del client vehicles amb conductor pel repartiment i distribució de productes. Poden ser rutes fixes, substitucions o reforços.

El mitjà de transport utilitzat són camions, furgonetes i motos.

Estan interessats en adquirir una empresa que ofereixi els mateixos serveis. Per altra banda, no estan interessats en comprar vehicles.
L’àmbit geogràfic d’interès és el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el Barcelonès i el Maresme.
Localització desitjada:
Granollers
Valoració cercada?
200.000 € - 300.000 €
Quantitat que pot aportar personalment:
Sector i activitat principal destijada
Serveis - Transport
Altre sector i activitat
Serveis - Missatgeria

Gestionat per

Ajuntament de Mollet del Vallès
Imprimir