Cedir: Empresa acreditada per la Generalitat per al control de qualitat de l'edificació

Núm. Projecte: PC10077

Es tracta d'una empresa acreditada per la Generalitat de Catalunya per al control de la qualitat de l'edificació. L'empresa, amb els seus controls d'obra, expedeix la documentació oficial necessària que requereix la finalització de qualsevol obra nova de la edificació o gran rehabilitació.

Realitza treballs d'inspecció i certificació:
· Formigó en massa i endurit i els seus components (àrids, aigua, ...). Extracció de mostres a peu d'obra
· Blocs de formigó
· Ceràmica per la edificació
· Morters
· Líquids penetrants per soldadures de perfils metàl·lics
· Geotècnia i anàlisi de sols
· Estanquitat de façanes i cobertes
· Inspeccions d'instal·lacions
· Proves de ciment aluminós, etc.

El laboratori disposa de totes les eines i maquinària necessàries per a la realització de les proves:
· Cambra humida
· Dues premses
· Motlles per fer les proves de formigó fresc
· Maquinària per les proves dels àrids
· Perforadora per fer geotècnics incorporada a vehicle
· Penetròmetre

L'empresa disposa també de dues furgonetes per als desplaçaments a les obres, així com també d'una oficina equipada amb el mobiliari i els equips informàtics.

EDIFICIS: L'empresa està situada en una parcel·la de terreny urbana amb sortida a dos carrers, en la que existeixen dos edificis.
EDIFICI 1: Construcció de planta semisoterrani, baixa i dues plantes. Totalment acabat i habilitat per taller i oficines. Superfície 350 m2
EDIFICI 2: Construcció de planta soterrani i baixa (habilitades per taller) i dues plantes que actualment estan realitzades estructuralment. Superfície 263 m2
Pati cobert entre edificis habilitat com a taller. Superfície de 97 m2
TOTAL DE SUPERFÍCI EDIFICI 1 I 2 - 710 m2

La societat està en funcionament, sanejada econòmicament i lliure de crèdits.

La oferta de cessió també inclou les acreditacions de la Generalitat de Catalunya, maquinària en general de laboratori, oficines i cartera de clients.

Els edificis en la actualitat estan ocupats majoritàriament pel negoci del laboratori; però, permetrien l'ubicació d'altres negocis complementaris com poden ser enginyeries, assessories, etc.
Hi ha la possibilitat de deslocalitzar el negoci.

Detall de l'empresa

Forma jurídica
SL – Societat Limitada
Preu de cessió aproximat:
200.000 a 300.000 €
Motiu de cessió:
Jubilació
Any de constitució:
1989
Nombre de socis:
4
Nombre de treballadors:
2
Hi ha possibilitat de que els treballadors continuïn a l'empresa?
Si
Facturació últim any fiscal:
155.711,10 €
Local en propietat?
Lloguer
Condicions del contracte de lloguer:
2690

Sector i activitat

Activitat principal
Serveis - Serveis diversos

Localització

Barcelona - Granollers

Fotografies

Cliqui sobre la imatge per veure-la ampliada
Cliqui sobre la imatge per veure-la ampliada
Cliqui sobre la imatge per veure-la ampliada

Gestionat per

Granollers Mercat
Imprimir