Reempendre: Reemprenedor cerca empresa del sector de les instal·lacions, manteniment i obres

Núm. Projecte: PR17580

Perfil del reemprenedor

Població de residència
Montgat
Edat:
56
Formació:
Educació secundària superior
Experiència professional i competències:
Professional, amb 30 anys d'experiència, en el camp de les obres, instal·lacions, manteniment i control, en les instal·lacions de refrigeració, climatització, electricitat i control, en el sector industrial, terciari, hospitalari i centres de procés de dades, en l'àmbit públic i privat.

Característiques de l'empresa desitjada

Descripció de l'empresa cercada:
Interessat en empreses del sector de les instal·lacions, manteniment i obres que es cedeixin principalment en les zones del Barcelonès Nord, El Maresme o el Vallès.
Localització desitjada:
Montgat
Valoració cercada?
40.000 € - 50.000 €
Quantitat que pot aportar personalment:
20.000,00 €
Sector i activitat principal destijada
Indústria - Energia
Altre sector i activitat
Construcció, reformes i immobiliària - Taller i instal•lacions

Gestionat per

Ajuntament del Masnou
Imprimir