Reempendre: Interessat en empreses de serveis

Núm. Projecte: PR15930

Perfil del reemprenedor

Població de residència
La Roca del Valles
Edat:
49
Formació:
Ingeniería
Experiència professional i competències:

Característiques de l'empresa desitjada

Descripció de l'empresa cercada:
Empresa de serveis amb enfocament social d'integració de persones amb diversitat, amb més de 25 anys d'experiència, busca empresa en el sector serveis, preferiblement empreses de serveis de jardineria i/o neteja.
També estan oberts a projectres d'altres sectors i/o serveis.
Localització desitjada al Vallès Oriental.
Localització desitjada:
Granollers
Valoració cercada?
150.000 € - 200.000 €
Quantitat que pot aportar personalment:
Sector i activitat principal destijada
Serveis - Jardineria
Altre sector i activitat
Serveis - Neteja
Altre sector i activitat
Serveis - Serveis diversos
Altre sector i activitat
Serveis - Serveis de neteja

Gestionat per

Ajuntament de Granollers
Imprimir