Reempendre: Reemprenedor cerca Assessoria i Consultoria

Núm. Projecte: PR01876

Perfil del reemprenedor

Població de residència
Barcelona
Edat:
60
Formació:
Escola de negocis
Experiència professional i competències:
Directiu en actiu amb 32 anys d'experiència en tasques de direcció d'empreses de serveis i producció a sectors com automoció, electrònica de consum, logística i sector químic.

Característiques de l'empresa desitjada

Descripció de l'empresa cercada:
Directiu en actiu amb experiència que es vol establir pel seu compte busca una consultoria i/o assessoria d’empreses on poder aportar el know-how adquirit durant la seva trajectòria professional. Aquesta persona s’ha marcat dos objectius: el primer consisteix en consolidar la cartera de clients de l’empresa que pugui reemprendre i el segon, augmentar-la.
Després de més de 32 anys de treballar per tercers, aquesta persona està a la recerca del seu projecte professional “vital” on desplegar l’experiència adquirida. Aquest emprenedor, en l’actualitat compagina la seva feina com a Director Financer i de RRHH a una empresa industrial amb la de consultor freelance de control de gestió i estratègia empresarial.
Localització desitjada:
Barcelona
Valoració cercada?
200.000 € - 300.000 €
Quantitat que pot aportar personalment:
50.000,00 €
Sector i activitat principal destijada
Serveis - Assessoria, consultoria i gestories

Gestionat per

Seu Central Barcelona
Imprimir