Reempendre:

Núm. Projecte:

Perfil del reemprenedor

Població de residència
Edat:
Formació:
Experiència professional i competències:

Característiques de l'empresa desitjada

Descripció de l'empresa cercada:
Localització desitjada:
Valoració cercada?
Quantitat que pot aportar personalment:
Sector i activitat principal destijada
Altre sector i activitat
Altre sector i activitat
Altre sector i activitat

Gestionat per

Imprimir