Reempendre: REEMPRENEDOR cerca empresa fabricant de maquinària

Núm. Projecte: PR07314

Perfil del reemprenedor

Població de residència
Canovelles
Edat:
46
Formació:
Enginyeria
Experiència professional i competències:

Característiques de l'empresa desitjada

Descripció de l'empresa cercada:
Reemprenedor cerca empresa fabricant de maquinària, marca pròpia, i que tingui un fons de comerç, amb l'objectiu d'ampliar i diversificar l'activitat actual de l'empresa.
Es prioritza els següents sectors d'activitat: alimentació , farmàcia, sanitari, i indústria diversa.
Localització desitjada:
Valoració cercada?
50.000 a 100.000 €
Quantitat que pot aportar personalment:
50.000,00 €
Sector i activitat principal destijada
Indústria - Maquinària
Altre sector i activitat
Indústria - Metall
Altre sector i activitat
Indústria - Farmàcia i cosmètica
Altre sector i activitat
Indústria - Alimentació

Gestionat per

Granollers Mercat
Imprimir