Reempendre: Reemprenedor interessat taller polidor de metalls

Núm. Projecte: PR04164

Perfil del reemprenedor

Població de residència
Mollet del Vallès
Edat:
43
Formació:
Educació secundària superior
Experiència professional i competències:

Característiques de l'empresa desitjada

Descripció de l'empresa cercada:
Persona jove amb deu anys d'experiència en el sector de llimador i polidor i li agradaria continuar en el teixit empresarial del sector del metall a nivell de polidor i llimador, ja que, pensa que es un ofici que s'està perdent i que es enrequidor.
Busca un local en principi de propietat d'uns 300 m2.
Màquina d'ultrasò per desengreixar, polidores, ventilacions i aspiracions.
Que conti el local també en vestidors amb dutxes.
Localització desitjada:
Barcelona
Valoració cercada?
40.000 a 50.000 €
Quantitat que pot aportar personalment:
25.000,00 €
Sector i activitat principal destijada
Indústria - Metall

Gestionat per

EMFO Mollet del Vallès
Imprimir