Reempendre: Bar-Cafeteria a Girona

Núm. Projecte: PR14220

Perfil del reemprenedor

Població de residència
Girona
Edat:
51
Formació:
Ingeniería
Experiència professional i competències:
Experiència: Ha gestionat negoci propi de Bar-Restaurant a la Costa Brava durant més de 20 anys, d'una infraestructura important. Té formació básica d'hostaleria i titulacions complementàries del sector (títol manipulació aliments, alergies,...) Àmplia experiència i coneixement de l'entorn (ciutat de Girona) i del sector.

Característiques de l'empresa desitjada

Descripció de l'empresa cercada:
Persona amb experiència de més de 20 anys al sector busca una oportunitat d'un bar-cafeteria o similar per a poder desenvolupar activitat. Infraestructura petita
Preferentment local de dia (matins esmorzars, dinars, brenar), descarta sopars, i treballar diumenges. Vol un projecte no massa gran, per poder controlar i assumir bé la gestió del negoci, i compatibilitzar-lo amb vida familiar.
Té capacitat de gestió i de desenvolupar qualsevol de les tasques que requereix portar un negoci d'aquestes característiques.
Preferentment a la ciutat de Girona, però valorable voltants.
Localització desitjada:
Valoració cercada?
30.000 € - 40.000 €
Quantitat que pot aportar personalment:
5.000,00 €
Sector i activitat principal destijada
Hostaleria - Bar i cafeteria

Gestionat per

Autoocupació Girona
Imprimir